بایگانی برچسب

اهانت به قرآن کریم

مسببان اهانت به قرآن کریم، مجازات عملی شوند

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این که اهانت به قرآن کریم، اهانت به ادیان آسمانی است از دولت‌های اسلامی خواست علاوه بر برخوردهای گفتاری، با اهانت کنندگان برخورد عملی صورت پذیرد.