بایگانی برچسب

درس اخلاق

صوت درس اخلاق هفتگی

سلسله جلسات درس اخلاقی هفتگی آیت الله رجبی از 7 مهر ماه سال 1402 آغاز شده است. این جلسات در ایام سال تحصیلی هر هفته شنبه‌ها برگزار می‌گردد. جلسات آتی نیز پس از برگزاری به این لیست اضافه می‌شود.