بایگانی برچسب

طوفان الأقصی

طوفان الاقصی موجب هوشیاری ملت‌ها شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آیت الله محمود رجبی در همایش «طوفان الاقصی گذار به نظم نوین منطقه‌ای و جهانی» که در سالن همایش‌های موسسه برگزار شد گفتند: در قرآن کریم بیان شده است که کسانی که به یاری خدا بیایند را…