بایگانی برچسب

عملیات وعده صادق

مبانی دفاع مشروع در اسلام/ دفاع، یک امر عقلایی و طبق فطرت هر انسان است.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، جهاد در راه دفاع از دین، وطن و ارزش‌های حقیقی یک ملت، یکی از مسائل دینی است که در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است؛ البته این مسئله فارغ از بُعد دینی موضوعی عقلانی است…