بایگانی برچسب

فلسطین

مبانی دفاع مشروع در اسلام/ دفاع، یک امر عقلایی و طبق فطرت هر انسان است.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، جهاد در راه دفاع از دین، وطن و ارزش‌های حقیقی یک ملت، یکی از مسائل دینی است که در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است؛ البته این مسئله فارغ از بُعد دینی موضوعی عقلانی است…

طوفان الاقصی موجب هوشیاری ملت‌ها شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آیت الله محمود رجبی در همایش «طوفان الاقصی گذار به نظم نوین منطقه‌ای و جهانی» که در سالن همایش‌های موسسه برگزار شد گفتند: در قرآن کریم بیان شده است که کسانی که به یاری خدا بیایند را…