بایگانی برچسب

قانون اساسی

منطق عقلایی اسلامی ظرفیت جهانی شدن را دارد

‌ با تصویب قانون اساسی در 12آذر 1358با رأی 99/5درصدی ملت، دور جدیدی از حیات سیاسی در ایران آغاز شد و قانون اساسی به عنوان مرجعی نوین برای تمرین حیات سیاسی ملی و داور مشترک و نهایی در حل و فصل منازعات موجود، مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت.…