بایگانی برچسب

ماه محرم

پیروی از خط ولایت نباید با هیچ چیز دیگری معاوضه شود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: پیرو خط ولایت بودن نباید با هیچ چیز دیگری معاوضه شود. باید از خواست ولیّ زمان، چه امام معصوم باشد و چه ولی فقیه، تبعیت شود و حتی در مرتبه بالاتر، نباید منتظر حکم او ماند، بلکه انسان اگر خواست ولیّ زمان را…