بایگانی برچسب

فعالان اقتصادی

دولت با فراهم کردن زمینه ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌ای زمینه کاهش تورم را فراهم کند

آیت الله رجبی با بیان اینکه کاهش تورم فقط کار دولت نیست و اقشار گوناگون در امور تجاری و سرمایه‌ای باید به میدان بیاند، گفت: دولت با فراهم کردن زمینه ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌ای می تواند زمینه کاهش تورم را فراهم کند.